Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

0x0.jpg

Miasto Puławy otrzymało z budżetu państwa wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Zadanie realizowane w ramach programu to Zakup nowości wydawniczych i realizacja działań promujących czytelnictwo w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Puławy oraz zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych.

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” finansowany jest w 80% kosztów realizacji zadania z budżetu państwa i 20% ze środków własnych Miasta Puławy. Wsparcie finansowe z budżetu państwa to kwota w wysokości 68 tyś. zł, natomiast  z budżetu  Miasta Puławy to kwota ogółem 17 tyś. zł.

W ramach programu Miejskie Przedszkole nr 8 otrzyma z budżetu państwa kwotę w wysokości 2500 zł, zaś 625 zł. wynosi wkład własny placówki. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 3125 zł.

Celem Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” jest wspieranie w latach 2021–2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. 

W ramach działań promujących czytelnictwo zaplanowaliśmy szereg działań takich jak:

  1. Udostępnianie zbiorów, pomoc w wyborach czytelniczych, tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
  2. Przygotowanie użytkowników do korzystania z różnych źródeł informacji i do samokształcenia, indywidualne rozmowy, diagnozowanie potrzeb czytelniczych.
  3. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
  4. Prezentacja nowości w bibliotece.
  5. Prezentacja stanu czytelnictwa na tablicy informacyjnej: ile książek czytamy , najlepsi czytelnicy.
  6. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną  w Puławach.
  7. Promocja roli czytania i biblioteki wśród rodziców.
Powrót na początek strony